Kvalita a environment

Kontrola je zabezpečena kvalifikovaným personálem za využití různých měřidel (3D video, 3D scanner, posuvky, mikrometry, atd.) i měřidel speciálních (kontrola průchodnosti otvorů, kontrola pod mikroskopem, atd.).


Příklady speciálních kontrolních měřidel-přípravků

Ve vhodných případech jsou zajištěny kontrolní a měřící přípravky. V případě požadavku realizujeme rovněž 3D měření.

Systémy kvality a environmentu jsou certifikovány od roku 2005 – v současné době dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO/TS 16949 v aktuálním znění.

V rámci řízení obalů společnost Formika, s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.


Kvalita

Vizí společnosti Formika, s.r.o. v oblasti kvality je dosažení trvalé stability s pevným místem na trhu a plnění současných i budoucích potřeb zákazníků.

Cílem společnosti je "SPOKOJENÝ A VRACEJÍCÍ SE ZÁKAZNÍK".

Politika kvality - významné oblasti:

 • Zákazníci (plnění požadavků specifikovaných zákazníkem a navazování vzájemně prospěšných a dlouhodobých vztahů).
 • Zaměstnanci (rozvoj zaměstnanců na všech úrovních).
 • Procesy (řešení pomocí cílů, proces neustálého zlepšování a upřednostňování prevence).

Environment

Vizí společnosti Formika, s.r.o. v oblasti environmentu je dosahování hospodářských cílů s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí a při dodržování příslušných právních a jiných požadavků.

Politika environmentu - významné oblasti:

 • Motivace k péči o životní prostředí (ochrana životního prostředí musí být věcí každého zaměstnance).
 • Zlepšování a prevence (analyzování a zlepšování procesů s uplatněním preventivních postupů).
 • Legislativa a cíle (plnění cílů a dodržování požadavků zákonů, nařízení a vyhlášek).

Měrové středisko

Pro zajištění možnosti kompletního proměření dílů i pro provádění vhodných analýz bylo zřízeno měrové středisko se dvěma měřícími přístroji:

 • 3D video s dotykovou sondou.
 • 3D scanner.


3D video
s dotykovou sondou


Dotace z evropských
fondů


3D scanner


Obrazovka monitoru při měření na 3D video

Tyto dva přístroje nám umožní:

 • Kompletní proměření nalisovaných dílů.
 • Rychlá opakovaná měření, automatická měření dle programu.
 • Měření skupiny dílů pomocí měřícího přípravku.
 • Tvorbu detailních snímků pro posouzení povrchu, vad, odchylek, atd.
 • Porovnání skutečného tvaru dílu s jeho modelem.
 • Vyhodnocení v libovolném řezu (soulad s modelem, odchylku, atd.).
 • Proměření kromě nalisovaných dílů i dutinu formy (proměření, porovnání s daty, atd).


Detail čísla z datumovky


Porovnání skutečného tvaru s modelem - barevné vyhodnoceníMožnosti vyhodnocování rozměrů v řezu - odchylky, míry

V případě zájmu je možné provést měření jako placenou službu.
( 3D měření, scannování )

Volná pracovní místa
podrobnosti v sekci Kariéra

FORMIKA s.r.o.
Hlucká 808
687 62 Dolní Němčí

tel: (+420) 572 693 571
info@formika.cz

Certifikáty
Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14000 Certifikát IATF 16949:2016 EKO KOM Facebook